I Jelling Pileflettelaug vægter vi samværet meget højt. Et medlem fortæller, at ”Der er en fantastisk ånd i foreningen, og man føler sig meget velkommen som nyt medlem. En forening, hvor der er plads til alle”.


Vores flettedage begynder med, at vi sammen henter borde og stole, som bæres ind i hallen. Pilen hentes i Jens Mortens bil, og derefter er der fælles kaffe og rundstykker. – Det er en hyggelig start på dagen.


Vi afslutter altid flettedagene med fælles oprydning, og udstilling af dagens flotte værker. Udstillingen kan give inspiration til nye projekter. Ingen holder kortene tæt til kroppen, man deler gerne ud af viden og idéer.


Ønsker du at blive medlem af foreningen, skal du kontakte formand Jens Morten Larsen senest 1 måned før flettedagen. Ved indmeldelse oplyses navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Jelling Pileflettelaug


Jelling Pileflettelaug blev stiftet i 2002, hvor en lille flok med interesse for pileflet mødtes. Dette blev starten til en forening, som fra september til april afholder flettedage med forskellige temaer.
Foreningens formål er at udbrede kendskab til pileflet gennem afholdelse af kurser og andre aktiviteter.


Hvert år høster og sorterer vi pil sammen, og derigennem får alle kendskab til de forskellige processer.


På vores flettedage er der ofte flere temaer, og der er begynderkurser 2 gange i løbet af sæsonen. Vi tilstræber, at der er temaer, der henvender sig til både nye flettere og mere erfarne. Det er de mere erfarne, der underviser på vores flettedage. Hjælpsomheden er stor fletterne imellem, og der er en hyggelig og afslappet atmosfære.

BETALING AF KONTINGENT


Kontingent for en sæson SKAL være betalt SENEST DEN 15. SEPTEMBER det pågældende år til MobilePay 73946 eller via bankoverførsel til:

9551 - 4202021730


Ved for sen betaling vil man ophøre med at modtage indbydelser m.m. fra Jelling Pileflettelaug.


Nye medlemmer skal betale kontingent ved indmeldelse for at blive optaget på maillisten.

EFTERLYSNING


Vi mangler altid gode billeder til brug her på hjemmesiden.


Så derfor: kast dig over bunken af flettebilleder og send nogle af de bedste til vores Webmaster.


På forhånd tak!  :-)


unsplash