Jelling Pileflettelaug

I Jelling Pileflettelaug vægter vi samværet meget højt. Et medlem fortæller, at ”Der er en fantastisk ånd i foreningen, og man føler sig meget velkommen som nyt medlem. En forening, hvor der er plads til alle”.

Jelling Pileflettelaug blev stiftet i 2002, hvor en lille flok med interesse for pileflet mødtes. Dette blev starten til en forening, som fra september til april afholder flettedage med forskellige temaer.
Foreningens formål er at udbrede kendskab til pileflet gennem afholdelse af kurser og andre aktiviteter.

Hvert år høster og sorterer vi pil sammen, og derigennem får alle kendskab til de forskellige processer. På vores flettedage er der ofte flere temaer, og der er begynderkurser 2 gange i løbet af sæsonen. Vi tilstræber, at der er temaer, der henvender sig til både nye flettere og mere erfarne. Det er de mere erfarne, der underviser på vores flettedage. Hjælpsomheden er stor fletterne imellem, og der er en hyggelig og afslappet atmosfære.

Vores flettedage begynder med, at vi sammen henter borde og stole, som bæres ind i hallen. Pilen hentes i Jens Mortens bil, og derefter er der fælles kaffe og rundstykker. – Det er en hyggelig start på dagen.


Vi afslutter altid flettedagene med fælles oprydning, og udstilling af dagens flotte værker. Udstillingen kan give inspiration til nye projekter. Ingen holder kortene tæt til kroppen, man deler gerne ud af viden og idéer. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside www.jellingpileflettelaug.dk
Her finder du nyhedsbreve, billeder, aktivitetsplan, oplysninger om bestyrelsen m.m.


Ønsker du at blive medlem af foreningen, skal du kontakte formand Jens Morten Larsen senest 1 måned før flettedagen. Ved indmeldelse oplyses navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Del siden